Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorțiul HEKS

Numele proiectului: Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru romi și alte grupuri vulnerabile în județele Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Sălaj și Covasna.Consorțiul HEKSFundația HEKS, Elveția, în calitate de aplicant principal;Fundația FAER, Reghin, România;Fundația Creștină Diakonia, Cluj, România;Fundația Creștină Diakonia, Covasna, România;Asociația Filantropia Ortodoxă Alba, România.LocalitățiAlba: Aiud, Alb…

Proiectul MET

Oportunități economice pentru satele multietnice este un proiect implementat de Fundația Mihai Eminescu Trust și își propune să contribuie la dezvoltarea comunităților prin implicarea lor în activități economice. Titlul proiectului Oportunități economice pentru satele multietnice Agenția executive Fundația Mihai Eminescu Trust Parteneri în cadrul Liniei 2 Fundația Mihai Eminescu Trust Autoritatea Locală a comunei Vânători Valoare co-finanțare e…

Proiectul FDES

Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari este un proiect implementat de un consorțiu condus de Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și își propune să dezvolte entități de economie socială la nivel local și astfel să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Titlul proiectului Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari Agenția executiv…

Consorţiul Caritas

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș este un proiect implementat de consorțiul condus de Caritas Elveția și își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Proiectul intitulat "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiți…

Consorțiul Tdh

Împreună pentru puterea de acțiune este proiectul implementat de Consorțiul condus de Tdh Elveția care își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate, dezvoltare comunitară, locuire și împuternicire economică. zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de incluziune pentru romi și alte grupuri dezavantajate. Consorțiul este format din: Terre des Hommes, Elve…

Asistență technică pentru autoritățile locale

În data de 2 septembrie 2016 a fost lansată procedura de achiziție a serviciilor de asistență tehnică pentru autoritățile locale române în dezvoltare de politici publice și planificare bugetară. Achiziția este desfășurată în cadrul Fondului de reformă pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile (RIF).Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Co…

Asistență tehnică pentru campanii de advocacy

În data de 2 septembrie 2016 a fost lansată procedura de achiziție a serviciilor de asistență tehnică pentru campanii de advocacy la nivel național/regional în România. Achiziția este desfășurată în cadrul Fondului de reformă pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile (RIF).Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) invită organiz…

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite.Anexa 4 a Acordului Cadru introduce „Fondul Tematic pentru incluziunea romilor …