Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorțiul HEKS

Numele proiectului: Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru romi și alte grupuri vulnerabile în județele Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Sălaj și Covasna. Această Activitate s-a încheiat în 30.06.2019.Consorțiul HEKSFundația HEKS, Elveția, în calitate de aplicant principal;Fundația FAER, Reghin, România;Fundația Creștină Diakonia, Cluj, România;Fundația Creștină Diakonia, Covasna, România;Asociația Filantrop…

Proiectul MET

Oportunități economice pentru satele multietnice este un proiect implementat de Fundația Mihai Eminescu Trust și își propune să contribuie la dezvoltarea comunităților prin implicarea lor în activități economice. Această Activitate s-a încheiat în 31.08.2017. Titlul proiectului Oportunități economice pentru satele multietnice Agenția executive Fundația Mihai Eminescu Trust Parteneri în cadrul Liniei 2 Fundația Mihai Eminescu Trust Autoritate…

Proiectul FDES

Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari este un proiect implementat de un consorțiu condus de Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și își propune să dezvolte entități de economie socială la nivel local și astfel să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Titlul proiectului Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari Agenția executiv…

Consorţiul Caritas

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș este un proiect implementat de consorțiul condus de Caritas Elveția și își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Această Activitate s-a încheiat în 30.06.2019. Proiectul intitulat "Îmbun…

Consorțiul Tdh

Împreună pentru puterea de acțiune este proiectul implementat de Consorțiul condus de Tdh Elveția care își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate, dezvoltare comunitară, locuire și împuternicire economică. Această Activitate s-a încheiat în 31.03.2019. zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de incluziune pentru romi și alte grupuri dezavanta…

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite.Anexa 4 a Acordului Cadru introduce „Fondul Tematic pentru incluziunea romilor …

Documente strategice

  Acordul Cadru este documentul care conţine elementele de planificare strategică ale implementării Contribuţiei Financiare Elveţiene pentru unitatea Uniunii Europene. Acordul Cadru stabileşte obiectivele contribuţiei financiare, sumele alocate, forma şi modalităţile concrete de utilizare a suportului financiar, precum şi normele cheie cu privire la implementare. Documentul …

Unitatea de Management

Conform informațiilor prevăzute în Anexa 4, capitolul B. 4., punctul 2 din Acordul Cadru, Fondul tematic pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile este implementat de o Unitate de Management al Programului (PMU). PMU este o unitate separată de personal, găzduită de Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului Rom&a…