Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Întrebări frecvente

22 Octombrie 2014

Vă prezentăm mai jos întrebările primite în cadrul Liniei 2 al programului Fondul de Incluziune pentru Romi şi răspunsurile specifice la acestea.

 

 

1. Dacă vrem să aplicăm pentru granturi mici, trimitem întâi scrisoarea de intenţie la Departamentul pentru Relații Interetnice pentru aprobare?

Cererile pentru granturi mici trebuie trimise la Unitatea de Management al Programului în format electronic, la adresa de e-mail: office@romainclusionfund.ro, la fel ca și cererile pentru granturi mari. Potrivit TFA, DIR are un raport alocat de 20 la sută din bugetul pentru Linia 2, dar proiectele pentru granturi mici vor fi evaluate în conformitate cu același principiu ca şi proiectele pentru granturi mari; Cu toate acestea, acele proiecte care nu vor primi o recomandare favorabilă de la DIR, în cadrul Comitetului de Evaluare a Granturilor nu vor fi invitați să depună o cerere completă.

2. Putem să aplicăm, dacă suntem din alt județ decât cele care sunt favorizate în conformitate cu Ghidul programului?

Orice ONG înregistrată în România poate aplica singur sau în parteneriat, indiferent de zona geografică în care este înregistrată. În ghid se precizează că aplicaţiile care provin din județele vizate de Linia 1 sunt preferate. Aceste judeţe sunt Maramures, Satu Mare, Bihor, Cluj, Mures, Olt, Gorj și Dolj, însă acest lucru nu exclude ONG-urile din alte județe.

3. Când se încheie procesul de evaluare? În cazul în care un ONG este contractat, când ne putem aștepta să începem implementarea proiectelor?

Scrisorile de intenţie (SI) vor fi trimise până la 3 noiembrie, 2014. Evaluarea lor se va realiza cel târziu la mijlocul lunii decembrie 2014. Cei care vor fi invitați să prezinte o propunere completă de proiect vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a dezvolta proiectul lor, astfel termenul limită pentru depunerea proiectelor va fi de aproximativ la mijlocul lunii februarie 2015. Evaluarea cererilor de proiect se va încheie până la sfârșitul lunii martie, 2015. Contractarea se va realiza în lunile aprilie-mai 2015, după care activitățile din cadrul fiecărui proiect vor putea fi începute.

4. Poate o organizație se aplice în cazul în care primește deja finanțare pe Linia 1?

O organizație care beneficiază de finanțare pe Linia 1 nu poate aplica în calitate de aplicant principal, doar în calitate de partener.

5. Cum se dovedeşte experiența în activități economice sau în munca cu romii?

Prin prezentarea activităților solicitantului şi al partenerilor, prin descrierea unui proiect al aplicantului şi partenerilor dacă este cazul; și / sau prin CV-urile personalului-cheie din cadrul proiectului.

6. De unde putem descărca formularul de buget al proiectului?

Formularul de buget va fi completat doar în a doua fază a depunerii proiectelor şi va fi pus la dispoziţia aplicanţilor care sunt invitaţi să depună proiectul complet. Pentru a depune scrisoarea de intenţie nu este nevoie să completaţi un formular de buget.

7. Pot fi parteneri organizaţii din Elveţia?

Da, în conformitate cu Acordul Cadru încheiat între Elveţia şi România, organizaţii din Elveţia pot fi parteneri în proiect.