Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorţiul Caritas

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș este un proiect implementat de consorțiul condus de Caritas Elveția și își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Această Activitate s-a încheiat în 30.06.2019.

Proiectul intitulat "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș" este un proiect implementat de Caritas Satu Mare în parteneriat cu Fundația CRCR (Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi), din Cluj-Napoca. Proiectul are ca scop îmbunătățirea durabilă a condițiilor de viață și perspectivele de viitor ale beneficiarilor, prin facilitarea accesului la sănătate și educație. Caritas va lucra prin intermediul a trei centre din Ardud, Baia Mare și Turulung.

Localitățile proiectului

Maramureş: Baia Mare, cartierele Craica și Tudor Arghezi;
Satu Mare: Turulung, Ardud.

După extinderea din 2016, activități privind dezvoltarea comunitară și/sau educația preșcolară sunt implementate și în alte localități precum:

Satu Mare: Micula, Rătești, Ghirișa, Acâș, Mihaieni, Tiream, Odoreu, Săcășeni, Tășnad, Sărăuad, Lazuri, Hrip, Livada, Poiana Codrului, Sanislău, Vetiș, Oar, Peleș, Pelișor
Maramureș: Baia Mare (Cuprom and Horea Roma communities)

Durata de implementare: 01.02.2014 - 30.06.2019

Valoarea co-finanțării SDC: CHF 3'072'388

Obiective

1. Romii din Ardud, Turulung și Baia Mare (cartierele Craica și Vasile Alecsandri) au acces sporit la educație și ca o consecință a pieței muncii.

2. Reducerea vulnerabilității privind riscurile de sănătate a membrilor comunităților de romi din Ardud, Baia Mare și Turulung.

3. Calitatea programelor de educație și de sănătate pentru membrii celor trei comunități este îmbunătățit și cunoștințele asupra bunelor practici asigurat.

Proiectul are o durată de 5 ani jumătate. Contribuția elvețiană este în valoare de maximum CHF 3,072,388.

Rezultate obținute în 2017

În 2017, mai mult de 1000 de persoane din cele trei localități inițiale de proiect s-au implicat în activitățile educaționale, de sănătate, de asistență socială și dezvoltare comunitară.

În educație, agenția executivă colaborează cu diferiți actori interesați ai sistemului de învățământ românesc: copiii cu vârstă școlară, tinerii și adulții care se confruntă cu obstacole în alfabetizare, educatorii, învățătorii și profesorii. Aproximativ 500 de copii din Ardud, Turulung și Baia Mare au fost susținuți pentru a-și îmbunătăți participarea activă la grădiniță și la școală. Au fost organizate programe de formare pentru ca 81 de tineri și adulți să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile. Educatorii din 20 de grădinițe publice sunt mai bine pregătiți să lucreze cu copiii care trăiesc cu dificultăți sociale.

În Baia Mare, mediatorul vocațional contractat în cadrul proiectului a mediat cu succes 44 de persoane, acestea reușind să obțină slujbe oferite de angajatorii locali.

În componenta de sănătate au fost continuate cele patru activități principale:

(a) au fost organizate campanii de informare și creșterea conștientizării pentru mai mult de 550 de persoane,

(b) 56 de femei însărcinate au fost monitorizate pe parcursul sarcinii,

(c) a fost facilitat accesul către servicii medicale publice pentru cei care se confruntau cu obstacole și

(d) 97 de copii au fost vaccinați.

Cele trei grupuri de inițiativă locale și-au continuat activitatea. Într-o localitate, printr-un parteneriat cu autoritatea locală, rețeaua de apă potabilă a fost extinsă pentru a include încă 18 familii. Activitățile de dezvoltare comunitară s-au extins în încă alte 10 noi localități din județul Satu Mare. În acestea, au fost formate grupuri mixte din care au făcut parte și reprezentanți ai autorităților locale pentru a adresa diferite probleme comunitare.

Prin tehnici de asistență socială, precum managementul de caz și munca de comunitate, implementarea variatelor strategii menite sprijinirii persoanelor vulnerabile devin integrate în centrele comunitare Caritas.

Rezultate obținute în 2016

În 2016, în implementare s-au avut în vedere două priorități: (1) Continuarea îmbunătățirii calității serviciilor și programelor oferite în cadrul proiectului, prin (a) dezvoltarea abordării educaționale pentru copii și adulți și (b) îmbunătățiri în component de sănătate, prin introducerea unor instrumente noi de monitorizare precum baza de date cu situația vaccinării copiilor din localitate și cu situația femeilor însărcinate și (2) Colaborarea cu partenerii publici pentru a contribui la îmbunătățirea serviciilor publice și la reducerea marginalizării romilor în furnizarea de servicii publice, cum ar fi cele educaționale, de sănătate sau administrative. Pentru acestea, activitățile au inclus oferirea de prijin instituțiilor publice (de exemplu, prin cursuri de formare, implicarea personalului organizației direct în activități), dar și prin acțiuni de advocacy, în special la nivel local prin menținerea unui dialog regulat, prin cooperare și coordonarea intervențiilor cu primăria și alți parteneri din instituții publice.

În componenta de educație, echipa de proiect a contribuit la îmbunătățirea situației educaționale din cele trei localități de proiect (Ardud, Turulung și Craica din Baia Mare), având în vedere că mai multe persoane din comunitate cu vârste diferite, au participat la activități educaționale, formale și informale.

În medie, 85% dintre copiii cu vârste între 4 și 14 ani din cele trei comunități inițiale ale proiectului, au fost înscriși în anul școlar 2016-2017. În primul semestru al acestuia, prezența înregistrată a copiilor la clasă este de aproximativ 90%. Începând din semestrul al doilea al anului școlar 2013-2014, prezența copiilor la scoală este în creștere continuă.

Adulții din una dintre localitățile de proiect au fost interesați să participe la un program „A doua șansă”, care a și fost organizat în localitatea lor. În același timp, calitatea educației s-a îmbunătățit și în urma (i) cursurilor de formare la care au participat profesorii și (ii) a metodologiilor implementate în programele extra-curriculare organizate cu scopul de a oferi suport elevilor în învățare.

Componenta de educație a acestui proiect are și o dimensiune orientată spre medierea pe piața muncii. Cu toate că activitatea a început spre finalul anului 2016, echipa de proiect a reușit cu succes să medieze angajarea a 28 de persoane.

În ceea ce privește componenta de sănătate, echipa de proiect a observat lipsa de acces la vaccinuri, pe care și-au propus să o adreseze. Deși familiile erau interesate să vaccineze copii, în special în prima parte a anului aceștia nu au găsit vaccinurile căutate pe piață. Întârzierile vaccinărilor au fost parțial recuperate, acolo unde a mai fost posibil, în a doua parte a anului 2016, urmând să continue și în 2017. 90% dintre femeile însărcinate care locuiesc într-una dintre cele trei localități inițiale ale proiectului au primit susținere din partea echipei înainte și după naștere, dacă acestea au dorit suportul oferit. În medie, 86% din populația celor trei localități inițiale de proiect este înscrisă la un medic de familie, chiar dacă o parte dintre aceștia nu au asigurare medicală (numărul persoanelor asigurate medical este în perpetuă schimbare ca urmare a migrației și a oportunităților de încadrare pe piața muncii). 150 de persoane și-au îmbunătățit cunoștințele despre sănătate, nutriție, igienă și alte aspecte legate de siguranța acasă. 30% dintre locuitori au participat la cursuri despre riscurile bolilor transmisibile și cum pot fi ele gestionate.

În ceea ce privește componenta de dezvoltare comunitară, 25 de persoane din cele trei localități sunt active în grupurile de inițiativă locală. Aceștia participă la activități în ritm diferit, în funcție de nevoile din comunitate și de capitalul social disponibil. Unul dintre cele mai mari succese din 2016 este că 60 de familii dintr-o localitate sunt acum conectate la rețeaua de apă potabilă. Dintre activitățile implementate în 2016 sunt menționate campaniile de igienizare a localității, extinderea rețelei de electricitate, reabilitarea infrastructurii, plantarea copacilor, dar și organizarea de evenimente în care localnicii au putut să se bucure de petrecerea timpului liber împreună, în comunitate.

Rezultatele obținute în 2015

Educație: 125 de copii au beneficiat de activități de grădiniță, și 253 de copii au fost înscriși la cursuri after-school.

Sănătate: Accesul la serviciile de sănătate a fost îmbunătățită pentru membrii tuturor celor trei comunități din proiect. Peste 240 de sesiuni de consiliere individuale au fost oferite. Aproximativ 60 de femei au fost însoțiți la medicul specialist, în scopul de a preveni bolile specifice și 42 de femei gravide au fost monitorizate de către un medic și de mediatorul de sănătate. 31 de nou-născuți au fost monitorizați de către asistentul medical și de mediatorul sanitar; toți copiii care frecventează centrele sunt verificate în mod regulat pentru probleme de sănătate.

Abilitare: Grupurile de inițiativă au fost formate în toate cele trei locații din proiect; Probleme care au fost abordate în timpul lucrărilor grupurilor au fost: sistemul de energie electrică a fost extins în comunitatea romă și există iluminare publică pe străzile principale într-o comunitate, familiile având acum posibilitatea de a semna contracte cu furnizorul de energie electrică; 9 poduri de acces au fost reparate într-o altă comunitate; grupul a întreprins eforturi pentru a curăța un râu din apropiere și de a construi trotuare pentru a treia comunitate.

Rezultatele obținute în 2014

Educație: 114 de copii au beneficiat de activități de grădiniță și 200 de copii au participat la activități de  tip școală după școală.

Sănătate: 2 mediatori sanitari formați în două localități.

Dezvoltare comunitară: 2 grupuri de inițiativă, cu un total de 18 membri din lideri formali și informali create, procesul este în curs de desfășurare într-o altă comunitate.