Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorţiul Caritas

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș este un proiect implementat de consorțiul condus de Caritas Elveția și își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară.

Proiectul intitulat "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș" este un proiect implementat de Caritas Satu Mare în parteneriat cu Fundația CRCR (Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi), din Cluj-Napoca. Proiectul are ca scop îmbunătățirea durabilă a condițiilor de viață și perspectivele de viitor ale beneficiarilor, prin facilitarea accesului la sănătate și educație. Caritas va lucra prin intermediul a trei centre din Ardud, Baia Mare și Turulung.

Localitățile proiectului:

Maramureş: Baia Mare, cartierele Craica și Tudor Arghezi;
Satu Mare: Turulung, Ardud.

Obiective:

1. Romii din Ardud, Turulung și Baia Mare (cartierele Craica și Vasile Alecsandri) au acces sporit la educație și ca o consecință a pieței muncii.

2. Reducerea vulnerabilității privind riscurile de sănătate a membrilor comunităților de romi din Ardud, Baia Mare și Turulung.

3. Calitatea programelor de educație și de sănătate pentru membrii celor trei comunități este îmbunătățit și cunoștințele asupra bunelor practici asigurat.

Proiectul are o durată de 4 ani iar bugetul total este de CHF 3’819’713.

Rezultatele obținute în 2015:

Educație: 125 de copii au beneficiat de activități de grădiniță, și 253 de copii au fost înscriși la cursuri after-school.

Sănătate: Accesul la serviciile de sănătate a fost îmbunătățită pentru membrii tuturor celor trei comunități din proiect. Peste 240 de sesiuni de consiliere individuale au fost oferite. Aproximativ 60 de femei au fost însoțiți la medicul specialist, în scopul de a preveni bolile specifice și 42 de femei gravide au fost monitorizate de către un medic și de mediatorul de sănătate. 31 de nou-născuți au fost monitorizați de către asistentul medical și de mediatorul sanitar; toți copiii care frecventează centrele sunt verificate în mod regulat pentru probleme de sănătate.

Abilitare: Grupurile de inițiativă au fost formate în toate cele trei locații din proiect; Probleme care au fost abordate în timpul lucrărilor grupurilor au fost: sistemul de energie electrică a fost extins în comunitatea romă și există iluminare publică pe străzile principale într-o comunitate, familiile având acum posibilitatea de a semna contracte cu furnizorul de energie electrică; 9 poduri de acces au fost reparate într-o altă comunitate; grupul a întreprins eforturi pentru a curăța un râu din apropiere și de a construi trotuare pentru a treia comunitate.

Rezultatele obținute în 2014:

Educație: 114 de copii au beneficiat de activități de grădiniță și 200 de copii au participat la activități de  tip școală după școală.

Sănătate: 2 mediatori sanitari formați în două localități.

Dezvoltare comunitară: 2 grupuri de inițiativă, cu un total de 18 membri din lideri formali și informali create, procesul este în curs de desfășurare într-o altă comunitate.