Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorțiul HEKS

Numele proiectului: Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru romi și alte grupuri vulnerabile în județele Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Sălaj și Covasna. Această Activitate s-a încheiat în 30.06.2019.

Consorțiul HEKS
Fundația HEKS, Elveția, în calitate de aplicant principal;
Fundația FAER, Reghin, România;
Fundația Creștină Diakonia, Cluj, România;
Fundația Creștină Diakonia, Covasna, România;
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba, România.

Localități
Alba: Aiud, Alba Iulia, Cugir, Galda de Jos, Ocna Mureș, Rădești, Sântimbru, Sebeș, Silivaș, Unirea, Veseuș;
Bihor: Cadea, Cherechiu, Ciocaia, Cubulcut, Curtuiușeni, Diosig, Oradea, Petreu, Roșiori, Săcueni, Sâniob, Sann.de Munte;
Cluj: Bonțida, Cluj Napoca, Cojocna, Huedin, Mera, Răchițele, Suatu;
Covasna: Boroșneu Mare, Covasna, Reci, Sf. Gheorghe, Zagon;
Mureș: Batoș, Beica de Jos, Dumbrăvioara, Ernei, Goreni, Gornești, Glodeni, Iernut, Luduș, M.Niraj, Ogra, Periș, Petelea, Reghin, Sânger, Sg.de Mureș, Ungheni, Vătava, Vărgata, Voivodeni;
Sălaj: Cehu Silvaniei, Fildu de Sus, Pericei, Simleu Silvaniei.


Obiectivul principal al proiectului vizează să fie îmbunătățite condițiile de viață și crescută incluziunea socială a comunităților de romi și altor grupuri vulnerabile care provin din regiunea în care se implementează proiectul.

Durata de implementare: 01.05.2013 – 30.06.2019

Valoarea co-finanțării SDC: CHF 4'600'000

Obiectivele proiectului

Componenta de educație. Obiectivul principal este de a integra copiii romi și pe cei aparținând altor grupuri vulnerabile în sistemul de învățământ, prin activități de școală după școală, grădiniță estivală, alte tipuri de sprijin la nivel pregătitor pentru școală, cât și la cel de școală primară, precum și prin activități de consolidare a educației incluzive. Parteneri ai procesului sunt și părinții elevilor, cât și cadrele didactice și personalul auxiliar. Implementarea activităților se realizează în colaborare strânsă atât cu inspectoratele școlare, cât și cu municipalitățile și se dorește ca activitățile să fie integrate în sistemul școlar obișnuit. Printre rezultatele așteptate se numără creșterea numărului de înscrieri la școală a copiilor romi și a altor grupuri vulnerabile, precum și obținerea unor rezultate școlare mai bune de către cei care sunt implicate în proiect.

Componenta de sănătate și asistență socială. Scopul principal este de a îmbunătăți serviciile sociale de informare a romilor și altor grupuri vulnerabile cu privire la dreptul lor de a avea acces la servicii medicale și la asigurări de sănătate; oferirea de asistență pentru înregistrare la nivel local; informarea și sensibilizarea cu privire la problemele de sănătate; oferirea de servicii medicale, de servicii privind nutriția, igiena, îngrijirea copiilor, planificarea familială sau de consiliere socială. Rezultatele așteptate sunt, printre altele: scăderea numărului celor care nu sunt asigurați, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate publică și sociale, precum și îmbunătățirea stării de sănătate a grupurilor țintă.

Componenta de stimulare a capacității de inserție profesională, a angajării și a venitului. Să îmbunătățim educația vocațională și să încurajăm creșterea veniturilor prin facilitarea accesului la cursuri de formare vocațională (acces la cursuri acreditate) și dezvoltarea microîntreprinderilor (activități antreprenoriale). Obiectivul este de a dezvolta un model de incluziune socială și de informare profesională adecvată nevoilor persoanelor de etnie romă și celor care aparțin altor grupuri vulnerabile, prin facilitarea accesului acestora la piața muncii și promovarea auto-ocupării, cu scopul de a reduce excluziunea socială, discriminarea și sărăcia. Pe lângă metodele tradiționale de mediere între potențiali angajatori și viitori angajați, mediul economic local va fi analizat și în vederea identificării potențialilor angajatori și/sau parteneri care sunt interesați să colaboreze cu persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care sunt de etnie romă ca sub-furnizori și/sau furnizori de servicii.

Îmbunătățirea condițiilor de locuire. Obiectivul acestei componente este de a-i încuraja pe cei care trăiesc în gospodării nepotrivite nevoilor familiei, să își îmbunătățească ei înșiși condițiile de locuire. Astfel, aceștia ar trebui să contribuie activ la modificarea pozitivă a condițiilor lor de locuire. O astfel de intervenție poate avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate a copiilor și performanțelor școlare. Această componentă este în relație cu toate celelalte componente, contribuind la conturarea unei perspective integrate. Abordarea îmbunătățirii condițiilor de locuire de către membrii gospodăriei respective oferă rezultate bune și este eficientă.

Temele transversale precum respectarea drepturilor omului, a drepturilor copiilor, participarea, principiul non – discriminării pe criterii etnice sau de gen, sunt criterii de lucru integrate în activitățile care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din proiect.

Rezultate obținute în 2017

În 2017, nu doar copiii din județele Mureș, Cluj, Bihor, Sălaj, Alba, Covasna au beneficiat de programe de educație, ci și copii din județul Harghita. Astfel, 2346 de preșcolari și școlari au participat la programe curriculare și extra-curriculare după terminarea orelor de studiu sau în vacanța de vară. 82 de municipalități s-au alăturat eforturilor de implementare și au susținut cu resurse financiare, umane, materiale îmbunătățirea abilităților școlare, practice și sociale ale elevilor. Totodată, părinții acestor copii au beneficiat în urma discuțiilor cu echipele de cadre didactice, asistenți educaționali și/sau asistenți sociali. Un parteneriat a fost încheiat cu Casa Corpului Didactic pentru crearea și susținerea unui curs care să abordeze lucrul cu grupurile vulnerabile și măsurile cele mai potrivite pentru creșterea incluziunii sociale. De acesta vor beneficia cadrele didactice din județ, după ce va fi aprobat de Ministerul Educației Naționale.

În județele Cluj și Bihor, 1600 de persoane au beneficiat în urma diferitelor activități organizate în componenta de sănătate și asistență socială, între care se numără îngrijiri la domiciliu, activități de informare privind sănătatea publică și accesul la servicii sociale, facilitarea înscrierii la medicul de familie, campanii de vaccinare sau îngrijiri paliative.

Succesul înregistrat în anul 2016 în componenta de împuternicire economică s-a menținut stabil în 2017. Toți participații la cursurile vocaționale au absolvit cu succes. Aceștia au obținut specializări de lucrători în comerț, asistenți medicali, lucrători în construcția de drumuri, lucrători comerciali, bucătari, chelneri, dădacă, infirmiere. În județele Mureș și Cluj, 200 de persoane au fost asistate pentru angajare. Anul 2017 este anul în care au fost oferite cele mai multe micro-credite (21) din 2014 până în 2017.

28 de familii au folosit materiale și sfaturile primite de la echipa de proiect pentru a-și îmbunătăți condițiile de locuire prin folosirea propriilor forțe pentru renovări.

Rezultate obținute în 2016

În 2016, 2577 de școlari din 70 de localități din Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Sălaj și Covasna au participat la programele educaționale implementate de consorțiul condus de HEKS. Între aceștia, aproximativ 500 de pre-școlari au participat în grădinițele de vară organizate în județele Cluj, Bihor și Sălaj, cu scopul de a se pregăti pentru începutul școlii.

2081 de școlari de școală primară și de gimnaziu au participat la programe de școală după școală, unde și-au realizat temele pentru acasă și și-au îmbunătățit abilitățile practice și sociale. Părinții celor înscriși în programul școală după școală au fost invitați la cel puțin două întâlniri cu personalul responsabil de program, în vederea creșterii suportului parental pentru participarea cu succes a copiilor la școală.

750 de persoane din județele Cluj și Bihor au beneficiat de servicii de sănătate (în special informare și îngrijiri la domiciliu).

86 de persoane au participat la programe de educație vocațională, specializându-se în oferirea de servicii paliative pentru persoanele vârstnice, în munca în construcții (inclusiv construcție de drumuri), ca bucătari și în comerț. 272 de persoane din județul Cluj, din apropierea vecinătatea orașului Cluj-Napoca au beneficiat de mediere în vederea angajării. 3 persoane au beneficiat de micro-credite, pe care le restituie la timp.

25 de familii și-au îmbunătățit condițiile de locuire, folosind materiale și îndrumări de la echipa de proiect.

Rezultate obținute în 2015

Educație
62 de clase de tip școală după școală și grupuri în centre de zi sunt în prezent funcționale în cele șase județe ale proiectului, totalizând un număr de aproximativ 1450 de beneficiari direcți. 557 de copii au participat în perioada august-septembrie 2015 la activitățile grădiniței estivale. În vederea stimulării coeziunii de grup sunt organizate evenimente la nivel de clasă/școală, la care participă elevi independent de implicarea lor în activitățile de after-school. Evenimentele organizate sunt competiții sportive, grupuri de lectură, evenimente culturale sau excursii.
Se organizează lunar ședințe cu părinții, cu scopul de a-i informa despre progresul copiilor la învățătură și de a-i încuraja să-i susțină pe elevi în procesul de educație. Profesorii sunt de asemenea implicați în activități de învățare pe toată durata vieții, 50 dintre ei participând la cursuri de formare în incluziune socială.

Sănătate și asistență socială
Pentru obținerea unor rezultate mai bune, componenta de furnizare de servicii sociale și medicale se suprapune componentei de educație. La începutul anului 2016, în total, în 12 comunități din Bihor și Cluj au fost furnizate servicii medicale și de asistență socială la 1500 de beneficiari.
3 comunități de romi (2 din zonele rurale izolate) au beneficiat de acces la servicii de sănătate acreditate și servicii de asistență socială oferite în cadrul proiectului, în timp ce altele au beneficiat de servicii sociale acreditate și de educație de igienă. 120 adulți care nu au asigurare de sănătate au primit servicii medicale gratuite la domiciliu, 600 de părinți romi au primit informații de bază privind menținerea stării de sănătate, 430 de familii de romi au fost consiliate și 430 de copiii romi au fost învățați să mențină o igienă corespunzătoare.
La nivel local, 500 de cupluri au fost informate cu privire la drepturile și responsabilitățile lor. Dintre acestea, 160 de familii au fost selectate pentru a beneficia de suport din partea asistenților sociali pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai.
În 4 dintre comunitățile de romi din proiect, un membru din comunitate a  învățat să ofere servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Împreună cu o asistență/un asistent medical desfășoară vizite la domiciliu și oferă servicii primare socio-medicale și de îngrijire. Până în iulie 2015, 93 de persoane beneficiaseră de aceste servicii. Atunci când sunt identificate nevoi specifice la nivelul familiei, echipa multidisciplinară oferă suport pentru îndeplinirea lor.
400 de persoane au participat la 10 campanii de informare organizate de medici generaliști în Cluj și Bihor. 85 de familii au beneficiat de consiliere și servicii privind planificarea familială.

Creșterea capacității de participare economică
Au fost organizate trei cursuri de formare profesională, cu un total de 64 de beneficiari și 58 de absolvenți. 17 familii de romi au început sau au continuat inițiativele lor de mică-întreprindere, accesând în total CHF 128’000. Pentru a se asigura dezvoltarea micro-creditelor într-un mediu flexibil, a fost creat un fond de garantare din care să fie acoperite împrumuturile nerestituite sau anulările. Acest fond de garantare este intact, întrucât persoanele care au solicitat micro-credite restituie la timp suma stabilită.

Locuire
28 de familii fac parte din programul pilot prin intermediul căruia beneficiază de suport și material pentru a efectua modificările de care au nevoie în gospodăria lor pentru a-și îmbunătăți condițiile de locuire.

Rezultate obținute în 2014

Educație
516 copii romi de nivel preșcolar și nivelul școlii primare au beneficiat de activități școlare sau de grădiniță. Formalizarea serviciilor educaționale extra-curriculare a fost realizată într-o comunitate din proiect.

Sănătate și asistență socială
40 de adulți romi și 10 copii romi au fost sprijiniți să se înregistreze. 480 de copii și 285 de adulți au beneficiat de educație de sănătate și igienă, în timp ce au fost organizate 8 activități de sensibilizare cu privire la problemele de sănătate, la care au participat 285 de participanți.