Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorțiul Tdh

Împreună pentru puterea de acțiune este proiectul implementat de Consorțiul condus de Tdh Elveția care își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate, dezvoltare comunitară, locuire și împuternicire economică.

zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de incluziune pentru romi și alte grupuri dezavantajate.

Consorțiul este format din: Terre des Hommes, Elveția, ca aplicant principal; parteneri locali, Centrul Romilor Amare Rromentza, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, PACT - Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, Fundația Pestalozzi România, Habitat for Humanity, România și Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate.

Proiectul zefiR își propune să îmbunătățească condițiile de viață ale rezidenților din 12 comunități locale din Olt, Dolj și Gorj prin oferirea de suport și servicii în domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Folosind îmbunătățirea locuirii ca domeniu transversal, echipa de proiect lucrează pentru construirea unor comunități sănătoase, mai bine educate și cu putere de acțiune pentru a dobândi prosperitate la nivel local.

Începând din luna mai 2016, echipa de proiect începe implementarea componentei de împuternicire economică.

Localitățile proiectului

Dolj: Amărăștii de Jos - Ocolna, Filiași, Barca, Negoi;
Gorj: Polovragi, Târgu Cărbunești, Bumbești Jiu, Baia de Fier;
Olt: Grădinari, Caracal, Slatina, Piatra Olt.

Durata: 1 mai 2013 – 31 august 2018

Obiectivele proiectului

Obiectivul 1: Accesul la educație

1180 de copii au acces îmbunătățit la servicii educaționale de calitate în grădinițe și școli primare. Condițiile de locuire ale copiilor de acasă sunt îmbunătățite, astfel au un mediu mai bun pentru pregătirea temelor de casă. Proiectul se va concentra pe trei actori principali: părinți, elevi și profesori.

Obiectivul 2: Sănătate și asistență socială

Îmbunătățirea accesului la servicii medicale și sociale pentru 3000 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani și pentru 700 de femei însărcinate și mame care alăptează.

Obiectivul 3: Dezvoltare comunitară

12 comunități împuternicite, percepția lor la nivel local, județean și național este îmbunătățită, respectul de sine este mărit, capacitățile de rezolvare a problemelor sunt îmbunătățite, iar dialogul intercomunitar este optimizat.

Obiectivul 4: Dezvoltare economică

Cel puțin 40 de persoane de etnie Roma sau care aparțin grupurilor vulnerabile au mai multe abilități antreprenoriale sau pentru afaceri pe care le pot manifesta într-un mediu comunitar care-i susține. 20 de activități economice generatoare de venit sau afaceri individuale sunt eficiente și profitabile în cel puțin cinci localități cu număr mare de persoanelor care aparțin unor categorii vulnerabile sau sunt de etnie Romă.

Rezultatele obținute în 2015

Educație: 616 copii au participat la activități de after-school și Joia veselă. La evenimentele de incluziune socială, la cele dedicate jocului cinstit și la cele estivale au luat parte 572 de copii din cele trei județe. În ceea ce privește profesorii, 42 au fost implicați în 2015 într-un program de formare în metodele educației interculturale. 4 dintre educatorii din grădinițele din proiect au fost pregătiți cu privire la metode de educație interculturală. 36 de formatori s-au pregătit pentru implementarea cu succes a unor activități psiho-sociale integrate. 288 de părinți au participat la activități organizate special pentru ei.

Sănătate: În 2015 au beneficiat de serviciile Centrelor medico-sociale comunitare 1686 copii și 183 femei care erau fie însărcinate, fie mame care alăptau. Centrele comunitare socio-medicale oferă următoarele tipuri de servicii: medicale de bază (consultații, screening); asistență de prim ajutor; campanii de informare pentru prevenirea apariției și facilitarea identificării apariției unor boli precum tuberculoză, boli cardiovasculare, diabet, cancer; promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii privind reproducerea și menținerea igienei corespunzătoare; consiliere medicală și socială; facilitarea accesului la servicii socio-medicale publice; monitorizarea evoluției și înscrierea pe listele medicilor de familie a nou-născuților, a femeilor însărcinate sau mamelor care alăptează; dezvoltarea de programe medicale în acord cu nevoile din comunitate. Centrele funcționează la Slatina, Baia de Fier și Ocolna din 2014 și sunt în curs de preluare de către autoritățile locale. Pacienți au declarat că sunt mulțumiți de serviciile oferite de centre.

Dezvoltare comunitară: Toate cele 12 Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) au elaborat Planurile de Acțiune Locală (LAPS) și proiecte pentru subvențiile disponibile pentru ei în cadrul proiectului. În 11 dintre comunități au fost implementate proiectele. Toate cele 11 se adresează îmbunătățirii condițiilor pentru copii la nivelul comunității: construire de locuri de joacă, organizarea de excursii, dezvoltarea abilităților prin activități extra-școlare. Proiectele au fost implementate cu suportul autorităților locale. În afară de proiectele mai sus menționate, GIL-urile au contribuit și la implementarea altor acțiuni, ca de exemplu în Piatra Olt unde comunitatea împreună cu autoritatea locală au creat o trecere de pietoni lângă școală și angajarea unui mediator sanitar în localitate; în Grădinari, GIL-ul și comunitatea au contribuit la săparea unui șanț de protecție la inundații, contribuit astfel la întărirea infrastructurii contra inundațiilor; în Baia de Fier, în care GIL-ul a inițiat o campanie de informare în domeniul sănătății; și în Caracal, unde printr-un proiect la care au participat și Gil-ul și spitalul din Caracal au fost achiziționate două monitoare pentru secția de Pediatrie și neonatologie a spitalului. Dintre membrii comunității, în total, 136 au fost pregătiți prin cursuri care vizau formarea de abilități de comunicare, antreprenoriale, în metodologia Aflateen și lobby și advocacy. La activitățile de mentorat participă 30 de femei și 30 de tineri.

Locuire: Nevoile au fost identificate în toate comunitățile cu sprijinul GIL și al autorităților locale, intervenția urmând a fi realizată în 5 comunități. Primul proiect a fost reabilitarea acoperișului unui bloc de 24 de familii într-una din locațiile proiectului. 9 case din Piatra Olt și 1 grădiniță din Caracal au fost renovate.

Rezultatele obținute în 2014:

Educație: 46 de profesori sunt instruiți în 12 școli; Educație preșcolară interculturală disponibilă pentru 91 de copii; 270 de copii iau parte la activități de after-school; activități psiho-sociale oferite pentru 270 de copii; 120 de părinți au participat la activități de sprijin pentru creșterea copilului.

Sănătate: 3 centre de resurse comunitare sunt stabilite; activități de promovare a sănătății organizate în 12 comunități.

Dezvoltare comunitară: 12 GIL înființate pentru a rezolva problemele comune; Formare pentru 75 de membri ai comunității a avut loc.