Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorțiul Tdh

Împreună pentru puterea de acțiune este proiectul implementat de Consorțiul condus de Tdh Elveția care își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate, dezvoltare comunitară, locuire și împuternicire economică. Această Activitate s-a încheiat în 31.03.2019.

zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de incluziune pentru romi și alte grupuri dezavantajate.

Consorțiul este format din: Terre des Hommes, Elveția, ca aplicant principal; parteneri locali, Centrul Romilor Amare Rromentza, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, PACT - Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, Fundația Pestalozzi România, Habitat for Humanity, România și Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate.

Proiectul zefiR își propune să îmbunătățească condițiile de viață ale rezidenților din 12 comunități locale din Olt, Dolj și Gorj prin oferirea de suport și servicii în domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Folosind îmbunătățirea locuirii ca domeniu transversal, echipa de proiect lucrează pentru construirea unor comunități sănătoase, mai bine educate și cu putere de acțiune pentru a dobândi prosperitate la nivel local.

Începând din luna mai 2016, echipa de proiect începe implementarea componentei de împuternicire economică.

Localitățile proiectului

Dolj: Amărăștii de Jos - Ocolna, Filiași, Barca, Negoi;
Gorj: Polovragi, Târgu Cărbunești, Bumbești Jiu, Baia de Fier;
Olt: Grădinari, Caracal, Slatina, Piatra Olt.

Durata de implementare: 01.05.2013 – 31.03.2019

Valoarea co-finanțării SDC: CHF 4'594'701

Obiectivele proiectului

Obiectivul 1: Accesul la educație

1180 de copii au acces îmbunătățit la servicii educaționale de calitate în grădinițe și școli primare. Condițiile de locuire ale copiilor de acasă sunt îmbunătățite, astfel au un mediu mai bun pentru pregătirea temelor de casă. Proiectul se va concentra pe trei actori principali: părinți, elevi și profesori.

Obiectivul 2: Sănătate și asistență socială

Îmbunătățirea accesului la servicii medicale și sociale pentru 3000 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani și pentru 700 de femei însărcinate și mame care alăptează.

Obiectivul 3: Dezvoltare comunitară

12 comunități împuternicite, percepția lor la nivel local, județean și național este îmbunătățită, respectul de sine este mărit, capacitățile de rezolvare a problemelor sunt îmbunătățite, iar dialogul intercomunitar este optimizat.

Obiectivul 4: Dezvoltare economică

Cel puțin 40 de persoane de etnie Roma sau care aparțin grupurilor vulnerabile au mai multe abilități antreprenoriale sau pentru afaceri pe care le pot manifesta într-un mediu comunitar care-i susține. 20 de activități economice generatoare de venit sau afaceri individuale sunt eficiente și profitabile în cel puțin cinci localități cu număr mare de persoanelor care aparțin unor categorii vulnerabile sau sunt de etnie Romă.

Rezultate obținute în 2017

În 2017, datorită succeselor obținute, s-a decis ca proiectul să fie prelungit până în martie 2019. În această perioadă, echipa de proiect a lucrat atât la implementarea activităților de proiect prevăzute până în august 2017, cât și la redactarea propunerii de implementare pentru următoarele 19 luni de proiect. Prelungirea a fost semnată în noiembrie 2017, echipa urmând să se concentreze asupra componentelor: educație, sănătate, dezvoltare comunitară și împuternicire economică (excepție face componenta de locuire, care s-a finalizat în 2017).

În componenta de educație:

-       O metodologie pentru managementul programelor after-school a fost elaborată și 32 de specialiști în educație au participat la o sesiune de formare care a avut la bază metodologia anterior menționată. 40 de specialiști în educație au participat în două schimburi de experiență în care au împărtășit bune practici și lecții învățate în implementarea programelor educative de după școală;

-       Mai mult de 1000 de participări au fost înregistrate pentru activitățile educaționale și psiho-sociale: 369 de copii în programe educaționale înainte/după orele de școală, 88 de copii la grădiniță, 555 în activități psiho-sociale, 187 în programele Aflateen și 278 în sesiuni de educație pentru sănătate;

-       Părinții au fost de asemenea implicați: 294 părinți au participat în activitățile parentale organizate în opt comunități de proiect din sudul țării. Scopul acestor activități a fost de a întări relația dintre părinte-copil-cadru didactic, de a reduce discriminarea și de a sublinia importanța educației tuturor copiilor indiferent de etnie sau nivelul socio-economic.

Componenta de locuire a acestei activități a fost finalizată odată cu încheierea reparațiilor la acoperișului unei clădiri de apartamente din Caracal în octombrie 2017.

În cadrul componentei de sănătate, rezultatul principal a fost finalizarea procedurilor de transfer către autoritatea locală a bunurilor și responsabilității de continuare a activității centrelor comunitare amplasate în Slatina, Amărăștii de Jos (Ocolna) și Baia de Fier. 31 de practicieni în sănătate din 8 echipe comunitare au participat într-un program de formare despre organizarea campaniilor de informare în aspecte privind sănătatea pentru comunitățile lor. În același timp, consorțiul a semnat parteneriate de colaborare cu inspectoratele școlare județene Olt și Dolj pentru implementarea programelor de educație pentru sănătate.

Succese sunt înregistrate și în componenta de dezvoltare comunitară. În 11 comunități, grupurile de inițiativă locală au implementat mai multe acțiuni în parteneriat cu autoritatea locală, acestea din urmă contribuind financiar cu aproximativ o treime din costurile de implementare ale proiectelor comunitare. Proiectele comunitare au fost utilizate pentru a contrui locuri de joacă, terenuri de sport pentru copii și tineri, reabilitarea grădiniței, construirea unui centru comunitar sau conectarea școlii la sistemul de apă potabilă. Au fost organizate și acțiuni care au implicat tinerii, 178 de tineri participând la grupurile Aflateen. Acestea nu doar îmbunătățesc conștințele financiare ale tinerilor, dar tinerii sunt și activi și dornici să voluntarieze.

28 de inițiative au fost selectate pentru finanțare în cadrul componentei de împuternicire economică. Acestea au fost sprijinite îndeaproape pentru a-și implementa cu succes planurile de afaceri propuse.

Rezultatele obținute în 2016

În 2016, implementarea proiectului a presupus continuarea activităților începute în sfera educațională, medicală și de locuire, îmbunătățirea capacității și încrederii membrilor din Grupurile de Inițiativă Locală (GIL) și identificarea micilor antreprenori dedicați creșterii afacerii.

În sfera de educație, 9 comunități au implementat activități educaționale după școală (de tipul after-school) pentru 328 de copii, mai ales din clase primare, dar și din gimnaziu. Autoritățile locale din 8 localități și-au exprimat angajamentul față de program prin contribuții financiare. În afara activităților educaționale după școală, activități psihosociale precum evenimente de joc corect, incluzive din punct de vedere social și „Joia Veselă” au fost implementate în toate cele 12 localități ale proiectului zefiR. La acestea au participat 427 de copii. În patru grădinițe din Filiași și Grădinari activitățile didactice au fost abordate din perspectivă multi-culturală, contribuind la creșterea stimei de sine și a încrederii în sine, precum și la stimularea colaborării și încrederii între colegi, pentru 177 preșcolari. 42 de profesori din comunitățile de proiect au participat la un curs privind metodele incluzive și educație interculturală. Un schimb de experiență privind modelele de educație interculturală între profesori a fost organizat în parteneriat cu Casa corpului didactic din București. Scopul este de a susține profesorii să integreze în munca lor zilnică metode prin care să creeze un spațiu de învățare incluziv, în care elevii să fie mai implicați în procesul de învățare.

În componenta de sănătate au fost făcuți pași spre obținerea instituționalizării celor trei Centre Comunitare. Costurile integrale pentru asigurarea operaționalității centrului din Slatina au fost în totalitate preluate de către autoritatea locală, în timp ce în Ocolna costurile de personal pentru furnizarea de servicii medicale sunt acoperite de către comună (Amărăștii de Jos). Cel de-al treilea centru este echipat și pregătit pentru reînceperea activităților, de îndată ce autoritatea locală va contracta specialiștii de care este nevoie. 30 de cadre medicale au beneficiat de cursuri pentru a-și îmbunătăți colaborarea cu persoane vulnerabile.

În 2016, GIL-urile și-au îmbunătățit capacitatea de a accesa și administra mici granturi și de a implementa proiecte care servesc atât rezidenților din localitatea în cauză, cât și dezvoltării comunității în sine. Cel mai important rezultat este că, nu doar relația cu autoritatea locală este mai bună, ci faptul că în 6 inițiative, autoritatea locală a contribuit financiar la proiect. Toate grupurile au beneficiat de suport pentru îmbunătățirea abilităților sociale și tehnice, iar 5 dintre ele au decis să formalizeze activitatea și să înființeze o organizație neguvernamentală (ONG). 3 grupuri de femei au fost implicate în activități de mentorat, în timp grupuri de tineri din 12 localități au fost implicați în activitățile Aflateen. Activitățile Aflateen reprezintă o metodă de creștere a responsabilității financiare a tinerilor, în timp de își dezvoltă și atitudini participative.

În cadrul activităților privind locuirea, în 273 de gospodării din Piatra Olt, Filiași, Bârca sau Polovragi s-au instalat fie uși, fie ferestre, fie sobe.

În faza incipientă a implementării componentei de împuternicire economică, persoane din 21 de localități cu resurse reduse au fost informate despre oportunitatea de a accesa granturi în proiectul zefiR pentru creșterea afacerii. 42 de persoanele selectate au participat la un curs de introducere în activități antreprenoriale și au început să lucreze la dezvoltarea propunerii (planul de afaceri) pentru a accesa granturile disponibile.

Rezultatele obținute în 2015

Educație: 616 copii au participat la activități de after-school și Joia veselă. La evenimentele de incluziune socială, la cele dedicate jocului cinstit și la cele estivale au luat parte 572 de copii din cele trei județe. În ceea ce privește profesorii, 42 au fost implicați în 2015 într-un program de formare în metodele educației interculturale. 4 dintre educatorii din grădinițele din proiect au fost pregătiți cu privire la metode de educație interculturală. 36 de formatori s-au pregătit pentru implementarea cu succes a unor activități psiho-sociale integrate. 288 de părinți au participat la activități organizate special pentru ei.

Sănătate: În 2015 au beneficiat de serviciile Centrelor medico-sociale comunitare 1686 copii și 183 femei care erau fie însărcinate, fie mame care alăptau. Centrele comunitare socio-medicale oferă următoarele tipuri de servicii: medicale de bază (consultații, screening); asistență de prim ajutor; campanii de informare pentru prevenirea apariției și facilitarea identificării apariției unor boli precum tuberculoză, boli cardiovasculare, diabet, cancer; promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii privind reproducerea și menținerea igienei corespunzătoare; consiliere medicală și socială; facilitarea accesului la servicii socio-medicale publice; monitorizarea evoluției și înscrierea pe listele medicilor de familie a nou-născuților, a femeilor însărcinate sau mamelor care alăptează; dezvoltarea de programe medicale în acord cu nevoile din comunitate. Centrele funcționează la Slatina, Baia de Fier și Ocolna din 2014 și sunt în curs de preluare de către autoritățile locale. Pacienți au declarat că sunt mulțumiți de serviciile oferite de centre.

Dezvoltare comunitară: Toate cele 12 Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) au elaborat Planurile de Acțiune Locală (LAPS) și proiecte pentru subvențiile disponibile pentru ei în cadrul proiectului. În 11 dintre comunități au fost implementate proiectele. Toate cele 11 se adresează îmbunătățirii condițiilor pentru copii la nivelul comunității: construire de locuri de joacă, organizarea de excursii, dezvoltarea abilităților prin activități extra-școlare. Proiectele au fost implementate cu suportul autorităților locale. În afară de proiectele mai sus menționate, GIL-urile au contribuit și la implementarea altor acțiuni, ca de exemplu în Piatra Olt unde comunitatea împreună cu autoritatea locală au creat o trecere de pietoni lângă școală și angajarea unui mediator sanitar în localitate; în Grădinari, GIL-ul și comunitatea au contribuit la săparea unui șanț de protecție la inundații, contribuit astfel la întărirea infrastructurii contra inundațiilor; în Baia de Fier, în care GIL-ul a inițiat o campanie de informare în domeniul sănătății; și în Caracal, unde printr-un proiect la care au participat și Gil-ul și spitalul din Caracal au fost achiziționate două monitoare pentru secția de Pediatrie și neonatologie a spitalului. Dintre membrii comunității, în total, 136 au fost pregătiți prin cursuri care vizau formarea de abilități de comunicare, antreprenoriale, în metodologia Aflateen și lobby și advocacy. La activitățile de mentorat participă 30 de femei și 30 de tineri.

Locuire: Nevoile au fost identificate în toate comunitățile cu sprijinul GIL și al autorităților locale, intervenția urmând a fi realizată în 5 comunități. Primul proiect a fost reabilitarea acoperișului unui bloc de 24 de familii într-una din locațiile proiectului. 9 case din Piatra Olt și 1 grădiniță din Caracal au fost renovate.

Rezultatele obținute în 2014:

Educație: 46 de profesori sunt instruiți în 12 școli; Educație preșcolară interculturală disponibilă pentru 91 de copii; 270 de copii iau parte la activități de after-school; activități psiho-sociale oferite pentru 270 de copii; 120 de părinți au participat la activități de sprijin pentru creșterea copilului.

Sănătate: 3 centre de resurse comunitare sunt stabilite; activități de promovare a sănătății organizate în 12 comunități.

Dezvoltare comunitară: 12 GIL înființate pentru a rezolva problemele comune; Formare pentru 75 de membri ai comunității a avut loc.