Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.
despre noi

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite.

Anexa 4 a Acordului Cadru introduce “Fondul Tematic pentru incluziunea romilor şi altor grupuri vulnerabile” cu un buget total de 14 milioane Franci Elveţieni. În Acordul pentru Fondul Tematic (TFA) respectiv încheiat între Agenţie Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Ministerul de Finanţe al României este inclus Documentul de management pentru Fondul de Incluziune pentru Romi ca anexă şi ca atare parte a TFA, în care este definită în detaliu organizarea operaţională pentru implementarea acestui Fond Tematic.

 Obiectivele Fondului de Incluziune pentru Romi sunt de a susţine România în promovarea incluziunii sociale şi a participării în viaţa socio-economică a romilor şi altor grupuri vulnerabile. Principalele domenii prioritare asupra cărora Linia 1 a programului se concentrează sunt educatia şi sănătatea. 

O Unitate de Management a Programului (PMU) a fost înfiinţată pentru a funcţiona, unitate ce îşi desfăşoară activitatea la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României. Unitatea activează sub supervizarea Biroului pentru Contribuţia Elveţiană în România (SCO). Supervizarea de ansamblu şi aprobarea finală a documentaţiei este realizată de către Agenţia Elveţiană petru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). PMU este responsabilă pentru managementul general şi monitorizarea Fondului Tematic.