Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.
despre noi

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite.

Anexa 4 a Acordului Cadru introduce „Fondul Tematic pentru incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile” cu un buget total de 14 milioane Franci Elveţieni. În Acordul pentru Fondul Tematic (TFA) respectiv încheiat între Agenţie Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Ministerul de Finanţe al României este inclus Documentul de management pentru Fondul de Incluziune pentru Romi ca anexă şi ca atare parte a TFA, în care este definită în detaliu organizarea operaţională pentru implementarea acestui Fond Tematic.

Obiectivele Fondului de Incluziune pentru Romi sunt de a susţine România în promovarea incluziunii sociale şi a participării în viaţa socio-economică a romilor şi altor grupuri vulnerabile. Educația și sănătatea sunt domeniile prioritare ale activităților co-finanțate în cadrul Liniei 1. Activitățile co-finanțate în cadrul Liniei 2 au rolul de a susține împuternicirea economică a Romilor și a persoanelor din grupuri vulnerabile.

O Unitate de Management al Programului (PMU) a fost înfiinţată pentru a susține managementul general și monitorizarea activităților implementate în cadrul Fondului Tematic pentru incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile. PMU activează sub supervizarea Biroului pentru Contribuţia Elveţiană în România (SCO) și a Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI). PMU îşi desfăşoară activitatea la sediul DRI din cadrul Guvernului României. Supervizarea de ansamblu şi aprobarea finală a documentaţiei este realizată de către Agenţia Elveţiană petru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).