Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.
Documente strategice

Documente strategice

 

Acordul Cadru este documentul care conţine elementele de planificare strategică ale implementării Contribuţiei Financiare Elveţiene pentru unitatea Uniunii Europene. Acordul Cadru stabileşte obiectivele contribuţiei financiare, sumele alocate, forma şi modalităţile concrete de utilizare a suportului financiar, precum şi normele cheie cu privire la implementare. Documentul include acordul propriu-zis şi 5 anexe, parte integrantă a acestuia. 

 

Anexa 1 conţine principiile pe care se bazează cooperara bilaterală, descrie direcţiile strategice principale ale implementării Contribuţiei şi specifică ariile tematice prioritare, inclusiv alocările corelative financiare estimative.

 

Anexa 2 defineşte regulile şi procedurile pentru întreg Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi descrie responsabilităţile şi rolurile actorilor implicaţi.

 

Anexa 3 defineşte regulile şi procedurile pentru Proiecte în cadrul ariilor tematice prioritate 4-7, conform definirii acestora în Anexa 1.

 

Anexa 4 defineşte regulile şi procedurile pentru Fondurile Tematice, precum şi responsabilităţile şi sarcinile actorilor implicaţi.

 

Anexa 5 descrie regulile şi procedurile pentru Facilitate Pregatirii Proiectelor şi pentru Fondul de Asistenţă Tehnică.