Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Informare lansare linie de finanțare

26 August 2014

 

Împuternicirea economică a comunităților cu romi -

prioritatea unei Linii de Finanțare de aproximativ 2 milioane de franci elvețieni

 

Unitatea de Management a Programului (UMP) pentru Fondul Tematic “Incluziunea socială a romilor și altor grupuri vulnerabile“ și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului organizează în data de marți, 2 septembrie 2014, evenimentul de lansare a Liniei 2 de finanțare - “Împuternicire economică“ – din cadrul programului. Fondul Tematic “Incluziunea socială a romilor și altor grupuri vulnerabile“ este parte a Programului de Cooperare Elvețiano- Român.

Linia de finanțare se adresează în principal organizațiilor ne-guvernamentale (potențiali solicitanți), precum și altor entități, cum sunt autoritățile publice (potențiali parteneri).

Cei interesați să participe la eveniment sunt invitați să trimită un e-mail la office@romainclusionfund.ro, cuprinzând următoarele informații: denumirea entității/organizației reprezentate, reprezentant delegat, funcția/poziția, datele de contact. Vor fi invitați să participe, pe baza principiului „primul venit, primul servit”, un număr de 50 de entități/organizații. Fiecare entitate/organizație poate desemna un reprezentant/delegat.

Toate informațiile și formularele necesare potențialilor aplicanți vor fi disponibile, începând cu ziua lansării, accesând pagina de Internet a programului: www.romainclusionfund.ro 

 

 Despre Programul De Cooperare Elvețiano-Român

Programul de Cooperare Elvețiano-Român cu o valoare totală de 181 milioane de franci elveţieni se desfăşoară în perioada 2009 – 2019 și are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre România şi restul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi a disparităților dintre regiunile României.

 

Despre Fondul Tematic “Incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile”

Programul de Cooperare se derulează în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice. Anexa 4 a Acordului Cadru introduce “Fondul Tematic pentru incluziunea romilor şi altor grupuri vulnerabile” cu un buget total de 14 milioane Franci Elveţieni. În Acordul pentru Fondul Tematic (TFA) respectiv încheiat între Agenţie Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Ministerul de Finanţe al României este inclus Documentul de management pentru Fondul de Incluziune pentru Romi ca anexă şi ca atare parte a TFA, în care este definită în detaliu organizarea operaţională pentru implementarea acestui Fond Tematic.  Obiectivele Fondului de Incluziune pentru Romi sunt de a susţine România în promovarea incluziunii sociale şi a participării în viaţa socio-economică a romilor şi altor grupuri vulnerabile. Principalele domenii prioritare asupra cărora Linia 1 a programului se concentrează sunt educația şi sănătatea, în timp ce Linia 2 are ca prioritate împuternicirea economică.

 

Despre Unitatea de Management a Programului

Unitatea de Management a Programului (UMP) a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Anexei 4 a Acordului Cadru precum și ale Documentului de management pentru Fondul de Incluziune a Romilor.

Ea îşi desfăşoară activitatea la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României. Unitatea activează sub supervizarea Biroului pentru Contribuţia Elveţiană în România (SCO). Supervizarea de ansamblu şi aprobarea finală a documentaţiei este realizată de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). PMU este responsabilă pentru managementul general şi monitorizarea Fondului Tematic.

 

Despre Departamentul pentru Relații Interetnice

Departamentul pentru Relații Interetnice este o structură în cadrul Secretariatului General al Guvernului a cărei misiune este de a promova diversitatea etnoculturală și lingvistică,  de prevenire și combatere a rasismului și xenofobiei, de cultivare a valorilor comune și a dialogului intercultural, în scopul consolidării sistemului de protecție a minorităților naționale din România.