Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Linia 2

Anexa 4 a Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la Implementarea Programului de Cooperare Elveţiano- Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse prevede că un fond tematic pentru Incluziunea Romilor şi altor grupuri vulnerabile va fi înfiinţat şi implementat prin două linii distincte. Linia 2 se va fi concentrată pe Împuternicire şi Creşterea Conştientizării.

 

Lansată în data de 2 septembrie 2014, Linia 2 a programului își propune să contribuie la crearea de capacitate în rândul populației de etnie romă și (indirect) a comunităților în care locuiesc aceștia prin promovarea activităților generatoare de venit, precum activități antreprenoriale și prin reducerea discriminării în economia formală. În urma procesului de evaluare, din cele 11 schițe de proiect depuse, cinci dintre aplicanți au fost invitați să trimită propuneri extinse de proiecte.

În 26 ianuarie 2015 a fost organizat un workshop de informare pentru aceștia. Dintre cei cinci, patru au depus documentele solicitate înainte de expirarea termenului limită. Din cele patru propuneri depuse, Comitetul de coordonare a recomandat ca două dintre propunerile de proiecte să fie aprobate. Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) a aprobat recomandarea Comitetului de coordonare.

Acordul de mandat a fost semnat cu cele două agenții executive, iar activitatea propusă de Fundația Mihai Eminescu Trust a fost oficial lansată. Cea de-a doua activitate, cea propusă de Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, a fost contractată. Luând în considerare numărul mic de proiecte aprobate, Comitetul de coordonare a decis să evalueze potențialele opțiuni pentru realocarea fondurilor disponibile în cadrul Liniei 2. Dorindu-se a fi adoptată o măsură realistă, eficientă și cu nivel de risc redus, a fost acceptată decizia de a lucra cu agențiile executive care implementează activități pe Linia 1, extinzându-și activitatea cu acțiuni specifice scopului Liniei 2. Prin această decizie este amplificată măsura în care va fi atins obiectivul principal al programului, anume maximizarea impactului la nivelul întregului fond de reformă. De aceea, agențiile executive care desfășoară activități în cadrul Liniei 1 au fost invitate să depună propuneri pentru a adăuga la proiectele existente o componentă economică, ghidându-se după obiectivele Liniei 2 și promovând crearea de capacitate în sfera economică.

Cele trei agenții executive din cadrul Liniei 1, TdH, HEKS și Caritas au acceptat invitația și au depus documentele cerute înainte de expirarea termenului limită, 11 mai 2015. Propunerile au fost pre-evaluate de UMP, Comitetul de evaluare a granturilor (GEC) a redactat raportul de evaluare bazat pe documentul de pre-evaluare realizat de UMP, în timp de Comitetul de coordonare a revizuit raportul de evaluare înaintat de GEC și a recomandat Agenției Elvețiene de Cooperare și Dezvoltare ca două (TdH și HEKS) dintre cele trei propuneri să fie aprobate, după ce sunt clarificate anumite aspecte punctuale. A fost recomandat ca cea de-a treia propunere (Caritas) să fie revizuită și retrimisă, îndeplinind anumite condiții. Contractarea primelor două activități menționate mai sus s-a realizat în decursul primei părți din 2016, în timp ce Caritas și-a retras aplicația depusă.