Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.
Pmu

UMP

Conform celor prevăzute în Anexa 4, Capitolul B. 4., punctul 2 din Acordul Cadru, Fondul de reformă pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile este implementat de o Unitate de Management al Programului (UMP). UMP este o unitate separată de personal, găzduită de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României (DRI).

UMP asigură managementul și monitorizarea proiectelor depuse în cadrul Liniei 1 de finanțare, gestionează și ativitățile care urmează a fi implementate prin Linia 2 de finanțare, în conformitate cu un concept de program elaborat de către UMP și aprobat de către Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare (SDC).

UMP menține legături strânse cu Biroul de Contribuție Elvețiană și DRI, îi consultă pe probleme strategice, precum și de gestionare și îi informează în mod regulat cu privire la evenimente sau activități în curs de dezvoltare.