Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.
PMU

Unitatea de Management

Conform informațiilor prevăzute în Anexa 4, capitolul B. 4., punctul 2 din Acordul Cadru, Fondul tematic pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile este implementat de o Unitate de Management al Programului (PMU). PMU este o unitate separată de personal, găzduită de Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului României.

PMU susține managementul și monitorizarea proiectelor depuse în cadrul Liniei 1 de finanțare, linie dedicată îmbunătățirii condițiilor de viață a celor care se află în vulnerabilitate. De asemenea, PMU gestionează și monitorizează activitățile care sunt implementate în cadrul Liniei 2 de finanțare, în conformitate cu un concept de program elaborat de către PMU și aprobat de către Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare (SDC). Linia 2 a Fondului contribuie la împuternicirea economică a Romilor și a persoanelor din grupuri vulnerabile.

PMU menține legături strânse cu Biroul de Contribuție Elvețiană (SCO) și DRI, îi consultă cu privire la problemele strategice și de gestionare și îi informează în mod regulat cu privire la evenimentele viitoare și activități în curs de elaborare. SCO și DRI supervizează împreună activitatea PMU.